Abonelik: Yazılar | Yorumlar | Email

Çizgi Çalışması

0 Yorumlar
Çizgi Çalışması

cizgi5[1]

Çalışmanın Adı : Çizgi Çalışması

Amaçlar           :Çizgi ve çizgi çeşitlerini tanıyabilme ve eserlerinde kullanabilme; çizginin görsel ( statik, dinamik, aktif-pasif v.s.) özelliklerini kavrayabilme; çizginin değişik kullanımlarıyla psikolojik etkilerini ( hüzün, neşe, mutluluk, v.s.) ifade edebilme; doku, leke ( açık-orta-koyu ) hacim gibi resimsel öğeleri çizgilerle anlatabilme.

Araç-Gereçler    : İnce keçe uçlu kalem ya da rapido

                          Resim kağıdı

Uygulama          : Sanat eğitimcisi tarafından çizginin özellikleri, çeşitleri, sık-seyrek ve farklı yönlerdeki kullanımların görsel etkileri ve psikolojik özellikleri anlatıldıktan sonra beyaz resim kağıdı üzerine soyut ya da somut özellikte çizgisel biçimlendirme çalışmaları yapılır. Röprodüksiyonlardan ya da natürmort düzenlemelerinden ışık-gölge tespitleriyle çizgi analizleri de yapılabilir. Bu aşamadan sonra öğrenciler çizginin imkanlarını kullanarak kendi kompozisyonlarını oluştururlar. Öğrenci, çizgi çalışmasını gerçekleştirirken özellikle ritm, yön,denge gibi resimsel ilkeleri de kullanmak durumunda kalacaktır. Çizgi çalışmaları, ilköğretim dördüncü sınıftan itibaren eğitimin her kademesi için uygundur.

468 ad

Bir Yorum Yaz